ชมรมเทเบิลเทนนิส จังหวัดนครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดี
update : 27/1/2559  ชมรมเทเบิลเทนนิส จังหวัดนครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 ชมรมเทเบิลเทนนิส จังหวัดนครราชสีมา ร่วมแสดงความยินดีกับนายเจริญชัย สุวรรณศรี
ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100