ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย
update : 1/2/2559  ร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย

ขอเชิญชวนผู้ที่รักในสุขภาพร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00-19.00 น. ณ บริเวณลานแอโรบิค หน้าศูนย์ออกกำลังกาย 333 Fitness Centre สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ค่าบริการฟรี!!!!!!!!!!

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100