ออกกำลังกายคลายหนาว
update : 9/2/2559  ออกกำลังกายคลายหนาว

วันที่ 9 ก.พ. 59 เวลา 08.15 การกีฬาแห่งประเทศไทยภาคสาม จัดกิจกรรมออกกำลังกายคลายหนาว อบอุ่นร่างกายก่อนการทำงาน ให้แก่เจ้าหน้าที่สนามฯ เตรียมความพร้อมในการทำการ เพื่อสุขภาพที่ดี

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100