ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์
update : 9/2/2559  ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์

9 ก.พ. 59 งานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค ระดมกำลังทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ปรับภูมิทัศน์การมองเห็นให้เกิดความสบายตา ทำให้ผู้ที่มาใช้บริการเกิดความรู้สึกอยากออกกำลังกายเช่นการวิ่ง ปั่นจักรยานเป็นต้น

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100