มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศึกษาดูงาน
update : 2/3/2559  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศึกษาดูงาน

วันที่ 2 มีนาคม 2559 การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 โดยมีนายเจริญชัย สุวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ต้อนรับคณะอาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษาดูงานการบริหารงาน การจัดการกีฬาของทางการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100