การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
update : 27/8/2559  การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 

หัวข้อ การเขียนแผนฦึกตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา

โดยมีอาจารย์เอกวิทย์  แสวงผล และ ผศ.อำนาย  บุญเส็ง เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2559 

สำหรับท่านที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมที่ด้านล่างนี้

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100