การแข่งขันฟุตซอล สนามหญ้าเทียม
update : 13/3/2560   

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10  มีนาคม - 25 มีนาคม พ.ศ. 2560 (ในวันเวลาราชการ) ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3(ต้องนำเงินค่าสมัครมาชำระก่อน ถึงจะได้รับใบสมัครเพื่อทำการแข่งขัน) การประชุมผู้จัดการทีมที่ส่งทีมฟุตซอลเข้าร่วมการแข่งขันฯจะต้องส่งผู้แทนเข้าร่วม ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กำหนดและการรับสมัครจะถือว่าทีมนั้นๆได้รับทราบระเบียบการแข่งขันฯเป็นที่ชัดเจนแล้ว และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันฯ โดยจะอ้างว่าไม่รู้หรือไม่ทราบไม่ได้

   ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

       รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย ไม่เสียค่าสมัครเข่าร่วมการแข่งขัน

       รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 1,500 บาท

       รุ่นประชาชนทั่วไปชาย ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 2,000 บาท

       รุ่นประชาชนทั่วไปหญิง ค่าสมัครเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 1,500 บาท

         รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ปุ่มดาวน์โหลดด้านล่าง

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100