เปิดรับสมัครการแข่งขันช้างฟุตบอลคัพ ครั้งที่ 1
update : 21/4/2560  
    เป็นการแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม โดยเปิดรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 4 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 12 ปีชาย, 14 ปีชาย, 16 ปี ชาย และ 18 ปีชาย, การแข่งขัน เรียกว่า “ฟุตบอล ช้างคัพ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560”จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่            3 – 30 มิถุนายน 2560 ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม 80  ตั้งอยู่ภายใน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ต. ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 เป็นสถานที่จัดแข่งขัน โดยมีลักษณะการแข่งขันดังนี้
   1.1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย (พ.ศ.2548)

   1.2 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย (พ.ศ.2546)

   1.3 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย(พ.ศ.2544) 

   1.4 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย (พ.ศ.2542)  

รายละเอียดเพิ่มเติมดาวน์โหลดได้ที่ปุ่มดาวน์โหลดด้านล่าง

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100