โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลหญ้าเทียม ช้างฟุตบอลคลับ ครั้งที่ 1
update : 1/6/2560       " ช้างฟุตบอลคลับ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 "

ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 3 - 18 มิถุนายน 2560 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียนติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 3000เป็นสถารที่จัดการแข่งขัน 

ลักษณะการแข่งขัน มีดังนี้

1. รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชาย (พ.ศ.2548)

2. รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชาย (พ.ศ.2546)

3. รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย (พ.ศ.2544)

4. รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย (พ.ศ.2542)

สามารถดาวโหลดโปรแกรมการแข่งขันได้ที่

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100