ราคากลางซ่อมแซมสนามหญ้าสนามฟุตบอล สนามกีฬากลาง 20,000 ที่นั่ง สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
update : 28/1/2562  ดาวน์โหลดเอกสาร

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100