ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
update : 25/6/2562  https://drive.google.com/open?id=1a5s5fofCLjblODWkrVpUCuMRb5bDhi-n

https://drive.google.com/open?id=17BQRTgkqldcpyTSnA7FH-LTu7AKas4kN

https://drive.google.com/open?id=1WdE77ZnZg2hDkjbVj6CyYeMKy6CKktsY

https://drive.google.com/open?id=19jKVazg6OYNtFlOeuXzwjH1bSDWMhjrA

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100