ราคากลางงานปรับปรุงซ่อมแซมสนามฟุตบอลสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ วงเงิน 189,800,000 บาท
update : 25/7/2562  ดาวน์โหลดเอกสาร

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100