ประกาศประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
update : 31/7/2562  https://drive.google.com/open?id=1meX7DBby_i8MStTrnx_n4EMWjOXhxPVg

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100