ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ตามมาตรฐาน AFC และ IWAS ประจำปีงบประมาณ 2562 วงเงิน 31,000,000 บาท
update : 12/9/2562  ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100