ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา ตามมาตรฐาน AFC และ IWAS
update : 1/10/2562  https://drive.google.com/open?id=1N6qP9gdv2lpIMc4a0IBtYD6JzRDryVTC

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100