ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 6 เดือน
update : 1/10/2562  ดาวน์โหลด

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100