ขอบเขตของงาน(TOR) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพทางกายศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
update : 25/5/2563  ดาวน์โหลดเอกสาร

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100