ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 3/2563
update : 20/7/2563  ประกาศผลผู้ชนะรายไตรมาส 3/2563

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100