่ร่างขอบเขตของงาน(TOR) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานสู่ระดับอาชีพ สำนักงาน กกท. ภาค 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
update : 27/8/2563  ร่าง TOR

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100