ราคากลางโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการแข่งขันกีฬาในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบ และมีมาตรฐานสู่ระดับอาชีพ สำนักงาน กกท. ภาค 3
update : 28/8/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (บก.06)

รายละเอียดแหล่งที่มาราคากลาง

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100