ขอบเขตของงาน (TOR)โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติมซ่อมแซมสนามกีฬาจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
update : 31/8/2563   

ขอบเขตของงาน

แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100