เรื่องการประชุมพนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ และเจ้าหน้าที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
update : 16/5/2556   

เรื่องการประชุมพนักงาน ผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ และเจ้าหน้าที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ

ประจำเดือนพฤษภาคม 2556

วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมอาคารที่พักนักกีฬา สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100