โครงการอบรมการใช้อาวุธปืนพกอย่างถูกต้องและปลอดภัย หลักสูตร การใช้ปืนพกกึ่งอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน (รุ่นที่ 2) ระหว่างวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 15 – 16 มิถุนายน 2556 ณ สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
update : 30/5/2556  โครงการอบรมการใช้อาวุธปืนพกอย่างถูกต้องและปลอดภัย
หลักสูตร การใช้ปืนพกกึ่งอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน (รุ่นที่ 2)
ระหว่างวันเสาร์ – อาทิตย์ที่  15 – 16 มิถุนายน 2556 
ณ สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา
 
         ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ได้จัดทำโครงการอบรมการใช้อาวุธปืนพกอย่างถูกต้องและปลอดภัย หลักสูตร “การใช้ปืนพกกึ่งอัตโนมัติขั้นพื้นฐาน” (รุ่นที่ 2)  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนที่มีอาวุธปืนถูกต้องตามกฎหมาย ได้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้อาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติอย่างถูกต้อง  ปลอดภัย และสามารถพัฒนาไปสู่นักกีฬายิงปืนได้ในโอกาสต่อไป  โดยกำหนดจัดการอบรมระหว่างวันเสาร์ – อาทิตย์ที่ 15 – 16 มิถุนายน 2556 ณ สนามยิงปืน สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง   จ.นครราชสีมา
 
>>> สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมใบสมัครได้ที่ปุ่มดาวน์โหลดด้านล่าง<<<
 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100