การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกกำลังกายอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา "
update : 21/6/2556   

         งานวิทยาศาสตร์การกีฬา ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ทำการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกกำลังกายอย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์การกีฬา " ขึ้นระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2556  ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2556   โดยได้รับเกียรติจาก นายบัญชาพิมพ์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทไทย ภาค 3 เป็นประธาน  มีคณะวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญคอบให้ความรู้และอธิบายเกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง 

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100