แข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาคนพิการ ระดับภูมิภาค
update : 12/7/2556   

แข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาคนพิการ ระดับภูมิภาค 
แข่งขันคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาคนพิการ ระดับภูมิภาคเพื่อเป็นตัวแทนภาค เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
การคัดเลือกนักกีฬาดังกล่าวทำการคัดเบือกระหว่างวันที่ 8-12 กรกฏาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนักกีฬาจาก 20 จังหวัดใน ภาค 3 เข้าทำการแข่งขัน

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100