กกท. ภาค 3 ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายแม่
update : 8/8/2556                    ศูนย์ กกท. ภาค 3 ร่วมใจปลูกต้นไม้ถวายแม่ ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมใจกันปลูกต้นไม้บริเวณอาคาร ชาติชาย ฮอลล์ เป็นจำนวน 112 ต้น
ร่วมกับ นายอุทัย  มิ่งขวัญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100