TOYOTA MOTOR SPORTS 2013
update : 8/8/2556                           ตัวแทนจากโตโยต้า มอเตอร์สปอร์ต เข้าพบผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 เรื่องการจัดการแข่งขันโตโยต้า มอเตอร์สปอร์ตที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 จังหวัดนครราชสีมา 

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100