การประชุมวางแผนการระบายน้ำ
update : 14/8/2556                           การประชุมวางแผนการระบายน้ำออกจากสนามเพื่อให้เกิดผลกระทบกับหมู่บ้านใกล้เคียงน้อยที่สุด โดยเป็นการหารือร่วมกันระหว่างศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 กับ ตัวแทนที่ได้รับความผลกระทบในช่วงน้ำท่วม เพื่อหาทางออกร่วมกัน ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

 

 
counter
Copy right (c) 2012 by www.satregion3.com, All right reverse
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลปรุใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เบอร์โทรศัพท์ : 0 4493 2100